WERKWIJZE

Voor De Winterswijkse Uitdaging gebruiken we in grote lijnen de werkvorm van de Zutphense Uitdaging. Deze werkvorm, ontwikkeld in Arnhem, is een groot succes en daarom ons voorbeeld.

De formule is simpel, maar sterk. Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de lokale Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken aan het project.

Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.

Naast het actief bemiddelen tussen maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven via de Matchgroep, levert de Uitdaging ook andere diensten. Zo onderhouden wij een spullenbank en een cadeautjesbank.

Met het realiseren van matches slaat de Uitdaging bruggen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.

Jaarlijks wordt er een jaarverslag gepubliceerd. Hierin worden de bedrijven die hebben meegewerkt gepresenteerd. Voor een voorbeeld gaat u naar het jaarverslag van De Doetinchemse Uitdaging DU jaarverslag 2013.