Verhuisbericht!

, 27 oktober 2017

Vlnr: Ida van der Lende (vrijwilliger), Harrie Garritsen, Priscilla Esselink (vrijwilliger) en Ria Bussink

Hoera, wij gaan verhuizen, maar blijven in dezelfde straat! Samen met het Vrijwilligerspunt Winterswijk nemen wij onze intrek in het pand van de SNS aan de Torenstraat 9.

De Winterswijkse Uitdaging gebruikt de hal van de voormalige SNS-bank al enige tijd als opslagplek voor gebruikte spullen. Maar dit gebouw met 13 spreekkamers en grote centrale hal is precies gemaakt voor wat de Winterswijkse Uitdaging en het Vrijwilligerspunt voor ogen hebben, namelijk een plek creëren waar meerdere maatschappelijke en/of sociale organisaties zich kunnen vestigen en samenwerken.

Synergie

Opererend vanuit één gebouw kunnen stichtingen en verenigingen elkaar versterken, kennis en kunde delen. Zo ontstaat synergie.  Ook komt er een servicebureau, geleid door vrijwilligers, voor verenigingen en stichtingen. Dit bureau zal een deel van de taken van stichtingen en verenigingen gaan verzorgen. Denk aan salarisadministratie en andere gespecialiseerde zaken waar vaak moeilijk vrijwilligers en/of bestuursleden voor te vinden zijn.

Inloophuis

Omdat de uitdaging het wij-gevoel wil uitdragen, willen we het gebouw WUh (wij) gaan noemen. Elke stichting of vereniging zonder winstoogmerk die deze visie deelt, kan aanhaken. Zeven organisaties hebben al belangstelling getoond. WUh zal een inloophuis worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ook voor mensen met een dagbesteding of afstand tot de arbeidsmarkt, willen we een plek creëren. De maatschappij verandert, participatie is het motto. WUh zal de mogelijkheid bieden om het onderhouden en verwerven van sociale contacten te bevorderen.

Innovatief

WUh is innovatief en nieuw in Winterswijk. Niet eerder werden maatschappelijke en sociale organisaties in één gebouw ondergebracht.  Het vrijwilligerspunt zal naast het bemiddelen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ook educatie verzorgen. Educatie die voor meerdere partijen interessant is. Sportcafé XL van 13 november is daar een eerste voorbeeld van.

Organisaties en burgers die interesse hebben of meer informatie willen, kunnen zich melden bij coördinator Harrie Garritsen, tel. nr. 06-53 20-97-18. Of stuur een mail naar info@winterswijkseuitdaging.nl.